วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ลักษณะพื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ลักษณะที่ดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำนา โดยทางทิศเหนือของที่ตั้งอำเภอ จะมีแม่น้ำชีไหลผ่านเขตตำบลเชียงขวัญ ตำบลพระธาตุ และตำบลพลับพลา ภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง

ทิศเหนือ                ติดกับ                     อำเภอโพธิ์ชัย
ทิศใต้                      ติดกับ                     อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก       ติดกับ                     อำเภอธวัชบุรี
ทิศตะวันตก          ติดกับ                     อำเภอจังหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น